Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech

Każda osoba przebywająca w Niemczech powinna zabezpieczyć się w ubezpieczenie zdrowotne. Lekarze, szpitale, leki są tu bardzo drogie. Polacy nie mogą, albo nie chcą zrozumieć, iż ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe. Co chwile słyszy się, iż to ich nie dotyczy, nie jest ono potrzebne, gdyż mają ubezpieczenie w Polsce - ZUS, KRUS itp. Czy naprawdę musi wydarzyć się tragedia, żeby dotarło do nich, że są w błędzie?

Obowiązek ubezpieczenia - akty prawne

Od stycznia 2009 został wprowadzony ostatecznie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy on wszystkich mieszkanców Niemiec, w tym również obcokrajowców. Polacy mieszkający w Niemczech i prowadzący dzialalność gospodarczą także podlegają temu obowiązkowi. Osoby które do tej pory nie wybrały odpowiedniego ubezpieczenia, muszą liczyć się w przyszłości z odpowiednimi konsekwencjami.

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA-REGULACJE PRAWNE

Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsges-VVG) § 193 Versicherte Person; Versicherungspflicht.
(3) Każda osoba  zamieszkała  w Niemczech zobowiązana jest do tego, aby w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, dopuszczonym  w  Niemczech  do  prowadzenia  takiej  działalności  gospodarczej,  zawrzeć  i  utrzymywać,  także    w imieniu reprezentowanych prawnie osób trzecich niemogących wykonać tego samodzielnie, ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące co najmniej zwrot kosztów za leczenie ambulatoryjne i szpitalne lub świadczenia określone taryfą przewidującą absolutne i procentowe wkłady własne za leczenie ambulatoryjne i szpitalne każdej osoby ubezpieczonej, ograniczone w skali roku kwotą 5.000 €
(4) W wypadku kiedy zawarcie ubezpieczenia ma miejsce póżniej niż w przeciągu jednego miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia zgodnie z akapitem 3 w zdaniu 1, należny uregulować dodatek do składki. Wynosi on jedną składkę miesięczną za każdy następny zaczęty nieubezpieczony miesiąc, a od szóstego nieubezpieczonego miesiąca  za  każdy  następny  zaczęty  nieubezpieczony  miesiąc  wynosi  on  jedną  szóstą  miesięcznej  składki.  W wypadku jeśli okres nieubezpieczenia jest niemożliwy do ustalenia, przyjmuje się, że osoba ubezpieczana niebyła co najmniej pięć lat ubezpieczona. Dodatek do składki jest regulowany jednorazowo z bieżącą składką.

Popularne ubezpieczenie zdrowotne

Dla Naszych Klientów mamy szeroki wybór ubezpieczeń zdrowotnych. Największą popularnością cieszy się ubezpieczenie bez udziału własnego, bez badań lekarskich, a co najważniejsze bez nadpłaty zaległych składek.